Nu trots lid PPP – Het Platform Promotional Products

Wat is het Platform Promotional Products

Dé branchevereniging voor distributeurs en leveranciers van promotionele producten!

Voor leden, door leden!

Met trots mogen wij mededelen dat Easy Orange lid is geworden van de PPP. Het Platform Promotional Products is de enige branchevereniging voor distributeurs en leveranciers van promotieartikelen. Met inmiddels meer dan 250 branchegenoten wordt ervoor gezorgd dat de meerwaarde van promotionele artikelen meer onder de aandacht gebracht wordt. Dag in dag uit!

”Promotionele producten maken merken sterker”

Professionaliteit, ontwikkeling en verspreiding van vakkennis staan hoog in het vaandel binnen de PPP, evenals het duurzaam ondernemen en eerlijk zaken doen. Het Platform Promotional Products zet zich actief in om samen met haar leden een betere positie in de marketingmix te creëren voor promotionele producten. Zo zijn er een aantal thema´s en doelstellingen waar de PPP continu aan werkt:

  • Het actief bijdragen aan verdere professionalisering van de branche
  • Het faciliteren van gedegen vakonderwijs
  • Het bevorderen van kennisdeling binnen de branche
  • Het uitdragen van een maatschappelijk erkende gedragscode
  • Het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen, met nadruk op zelfregulering van de sector
  • Het voeren van een actief beleid voor een duurzaam milieu
  • Het faciliteren van een onafhankelijke geschillencommissie
  • Het vertegenwoordigen van de belangen van de branche
  • Het vak en het promotionele product promoten om zo een blijvend positief imago te continueren
  • De ontwikkelingen in (Europese) wet- en regelgeving nauwgezet volgen en waar mogelijk ter bescherming van de branche proactief te acteren

Met al deze doelstellingen hoopt het Platform Promotional Products dat zoveel mogelijk bedrijven binnen de branche zich aansluiten. Het is immers ieders belang om de meerwaarde van promotionele producten op een goeie manier onder de aandacht te krijgen. Een positief imago en een breed maatschappelijk draagvlak zijn belangrijke succes factoren. Kortom, hoe meer leden, hoe eenvoudiger het is om de branche verder te professionaliseren en ledenvoordeel te creëren!

Het Platform Promotional Products en haar Code of Conduct

Voordat je lid kunt worden van het Platform Promotionals Products moet de Code of Conduct ondertekend worden. Bij het ondertekenen van de Code of Conduct geef je aan bepaalde eisen en wetten na te leven wat betreft duurzaam en eerlijk zaken doen. Binnen de Code of Conduct is specifiek aandacht voor mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Bij PPP leden is dit vast onderdeel van het DNA van hun bedrijf en speelt dit een belangrijke rol bij besluitvormingsprocessen. Alle aangesloten leden hebben een schriftelijke verklaring waarin deze normen en waarden staan moeten ondertekenen. Met deze verklaring geef je als het ware aan duurzaam te ondernemen en eerlijk zaken te doen.

Bij Easy Orange zijn we erg tevreden over het feit dat wij ons hebben aangesloten bij het Platform Promotional Products. Wij hopen samen met alle andere leden bij de te kunnen dragen aan het verbeteren van de positie van promotionele artikelen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons altijd al heel belangrijk geweest en dit is dan ook een mooi achievement!